Jeseň života…

Obdobie staroby prežíva každý senior individuálne a každý sa počas svojho života na starobu i individuálne pripravuje. Jeseň života pre nás nepredstavuje iba pribúdanie zdravotných komplikácii a uzavretie do seba, ale je zaslúženým odpočinkom po celoživotnej práci  a senior má čas na samého seba, venovať sa obľúbeným aktivitám. Dom svätého Juraja zabezpečuje okrem iného i každodenné aktivity a programy pre seniorov. Počas dňa sú realizované rôzne činnosti, pri ktorých sa vychádza z potrieb obyvateľov a ich želaní. Aktivity sú zamerané hlavne na rozvoj telesných, psychických a sociálnych zručností klientov s prihliadnutím na individualitu každého obyvateľa. Všetky aktivity sú dobrovoľné. Patria sem pohybové cvičenia, ručné práce, tréningy pamäte, arteterapia či muzikoterapia, v neposlednom rade spomienková terapia – reminiscencia.