Podporte nás

Ako môžem pomôcť?

Nakoľko ide o veľký projekt, bude si vyžadovať aj nemalé finančné zdroje, jednak na vybudovanie zariadenia, ale i na jeho prevádzku. Na podporu aktivít sme sa preto rozhodli vytvoriť Združenie priateľov Domu svätého  Juraja. Ide o dobrovoľné združenie osôb, ktoré si môžu zápisom do združenia vybrať niektorý zo štyroch spôsobov pomoci:

  1. Modlitba k svätému Jozefovi za dobrodincov  diela každú stredu
  2. Navštevovanie starých a chorých v dome, aby sa necítili opustení
  3. Dobrovoľnícka práca okolo budov, prípadne pri opatere starých a chorých
  4. Finančná podpora  v hotovosti alebo na číslo účtu:
    SK06 0900 0000 0050 8104 4680 (mesačný, štvrťročný, polročný alebo ročný príspevok, vo výške akú si darca   zvolí, prípadne  aj poukázaním 2 % z daní). Váš príspevok môže byť aj jednorazový, prispievať môže aj ten, kto nie je členom združenia.
    Členstvo možno získať zaslaním mena a adresy na e-mail info@domsvatehojuraja.sk

Všetci členovia združenia a ich rodiny sú účastní týchto duchovných dobrodení:
1. Každú stredu sa slúži svätá omša ku cti svätého Jozefa za členov združenia a na ich úmysly.
2.   Naši starí a chorí sa každodenne modlia ruženec za členov združenia.
3. Po otvorení  kaplnky svätého Jozefa sa budeme na poklone pred najsvätejšou Sviatosťou oltárnou konkrétne modliť za členov združenia a ich rodiny.

 

Nie ste ešte členom združenia priateľov Domu svätého Juraja? Prihlásiť sa môžete tu.

Podporiť nás môžete aj percentom z nákupu na niektorých e-shopoch. Je ale potrebné sa zaregistrovať u partnerskej organizácie GIVENIO prostredníctvom tohto formulára. Bližšie info nájdete aj na tejto stránke: http://givenio.org/sk/ako-to-funguje