Ako môžem pomôcť?

Na podporu opatrovateľskej činnosti počas uplynulých rokov, na vybudovania zariadenia, na podporu prevádzky bolo vytvorené Združenie priateľov Domu svätého Juraja, ktoré má aktuálne 161 členov. Ide o dobrovoľné združenie osôb, ktoré si môžu zápisom do združenia vybrať niektorý zo štyroch spôsobov pomoci:

  1. Modlitba k svätému Jozefovi za dobrodincov každú stredu
  2. Navštevovanie starých a chorých v dome, aby sa necítili opustení
  3. Dobrovoľnícka práca okolo budov, prípadne pri opatere starých a chorých
  4. Finančná podpora v hotovosti alebo na číslo účtu:  SK74 0900 0000 0051 4541 3044 (mesačný, štvrťročný, polročný alebo ročný príspevok, vo výške, akú si darca zvolí). Príspevok môže byť aj jednorázový, prispievať môže aj ten, kto nie je členom združenia.

Všetci členovia združenia a ich rodiny sú účastní týchto duchovných dobrodení:

  1. Každú stredu sa slúži svätá omša ku cti svätého Jozefa za členov združenia a ich úmysly.
  2. Naši starí a chorí sa každodenne modlia ruženec za členov združenia a obetujú svoje utrpenie.

Nie ste ešte členom združenia priateľov Domu svätého Juraja? Prihlásiť sa môžete tu.

Podporiť nás môžete aj percentom z nákupu na niektorých e-shopoch. Je ale potrebné sa zaregistrovať u partnerskej organizácie GIVENIO prostredníctvom tohto formulára. Bližšie info nájdete aj na tejto stránke: http://givenio.org/sk/ako-to-funguje