2% z daní

Potom čo sa nám v roku 2017 podarilo úspešne dokončiť prvú z budov nového areálu – Kaplnku sv. Jozefa a zrealizovať hrubú stavbu novej prevádzkovej budovy, v roku 2018 by sme sa chceli čo najviac priblížiť k dokončeniu hlavnej prevádzkovej budovy. Až tak sa budeme môcť uchádzať i o príspevky od štátu. Stále sme tak odkázaní na dobročinnosť našich podporovateľov. Starostlivosť o starých a chorých si okrem lásky a opatery vyžaduje i nemalé prevádzkové náklady. Budeme preto vďační za každú pomoc, ktorú nám prostredníctvom mechanizmu 2% venujete. Vedeli ste, že môžete poukázať až 3% z daní? Ak sa chcete informovať ako postupovať pri poukázaní podielu zaplatenej dane, napíšte nám na info@domsvatehojuraja.sk, alebo nám zavolajte na 0908 896 825.

Údaje potrebné pre poukázanie 2, resp. 3 %:
Názov príjemcu: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Halič
IČO: 31920004
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Sídlo: Cintorínska 4/2, 985 11 Stará Halič

Tlačivo na poukázanie 2(3)%, pokiaľ ste zamestnancom a daň za Vás odviedol zamestnávateľ nájdete pod článkom. Všetkým darcom vopred ďakujeme.

Editovateľné tlačivo s predvyplnenými údajmi na poukázanie 2% si môžete stiahnuť a vyplniť Vaše údaje v počítači. Upozorňujeme, že finančná správa bude v tomto roku akceptovať len túto verziu tlačiva (s označením V2Pv17_P). Vyhlásenia doručené na iných formulároch nebudú akceptované a 2% daňový úrad nepoukáže!

tlačivo 2 percentá
Tlačivo na poukázanie 2% resp. 3%