2% z daní

Hoci sa Združenie priateľov Domu svätého Juraja stalo poskytovateľom sociálnej služby a získava dotácie z MPSVaR stále je odkázané na dobročinnosť našich podporovateľov. Starostlivosť o starých a chorých si okrem lásky a opatery vyžaduje i nemalé prevádzkové náklady. Budeme preto vďační za každú pomoc, ktorú nám prostredníctvom mechanizmu 2% venujete. Vedeli ste, že môžete poukázať až 3% z daní? Ak sa chcete informovať ako postupovať pri poukázaní podielu zaplatenej dane, napíšte nám na info@domsvatehojuraja.sk.

Údaje potrebné pre poukázanie 2, resp. 3 %:
Názov príjemcu: Združenie priateľov Domu svätého Juraja
IČO: 51758601
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Hlavná 96/29, 985 11 Stará Halič

Tlačivo na poukázanie 2(3)%, pokiaľ ste zamestnancom a daň za Vás odviedol zamestnávateľ nájdete pod článkom. Všetkým darcom vopred ďakujeme.

Editovateľné tlačivo s predvyplnenými údajmi na poukázanie 2% si môžete stiahnuť a vyplniť Vaše údaje v počítači.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby