Kontakt

Dom svätého Juraja

Adresa: Hlavná 96/29, 985 11  Stará Halič

e-mail: info@domsvatehojuraja.sk

Riaditeľka: Mgr. Lucia Paľagová

  • e-mail: lucia.palagova@domsvatehojuraja.sk
  • tel.: 0917 825 574

Zriaďovateľ: Združenie priateľov Domu svätého Juraja

  • Adresa: Hlavná 96/29,  985 11  Stará Halič
  • zastúpený: Mgr. Alexander Udvardy, štatutárny zástupca
  • IČO: 51758601
  • DIČ: 2120768771
  • tel.: 047/4392 338
  • e-mail: info@domsvatehojuraja.sk