Kontakt

Združenie priateľov Domu svätého Juraja

Dom svätého Juraja

Zariadenie pre seniorov

 Hlavná 96/29, 985 11  Stará Halič

e-mail: info@domsvatehojuraja.sk

Riaditeľka: Mgr. Lucia Paľagová

e-mail: lucia.palagova@domsvatehojuraja.sk

tel.: 0917 825 574

Zriaďovateľ: Združenie priateľov Domu svätého Juraja

Adresa: Hlavná 96/29,  985 11  Stará Halič

zastúpený: Zuzana Zorková, štatutárny zástupca

IČO: 51758601

DIČ: 2120768771

e-mail: info@domsvatehojuraja.sk

IBAN: SK74 0900 0000 0051 4541 3044