Kontakt

Dom svätého Juraja

Adresa: Hlavná 96/29, 985 11  Stará Halič

e-mail: info@domsvatehojuraja.sk

Riaditeľka: Mgr. Lucia Paľagová

  • e-mail: lucia.palagova@domsvatehojuraja.sk
  • tel.: 0917 825 574

Ekonomické oddelenie: Mgr. Alexander Udvardy

  • e-mail: alexander.udvardy@domsvatehojuraja.sk
  • tel.: 0908 896 825

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Halič

  • Adresa: Farský úrad sv. Juraja, Cintorínska 4/2, 985 11  Stará Halič
  • zastúpený: Adrián Olach, farár-dekan
  • IČO: 31920004
  • DIČ: 2021238483
  • tel.: 047/4392 338
  • e-mail: farnostsvatyjuraj@gmail.com