Niečo z histórie

Duchovné a historické korene Domu svätého Juraja

Budovu Domu svätého Juraja postavili bratia Juraj a Anton Žigovci prestavbou ich rodičovského domu v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Ich rodičia, Juraj a Anna, mali 12 detí. Jedným zo súrodencov bol Jozef Žigo, ktorý sa stal kňazom a 16. apríla 1939 slávil svoju primičnú svätú omšu v Starej Haliči. Zomrel 11. decembra 1953 v Bratislave.
Ďalším duchovným povolaním z tejto rodiny bola Mária, ktorá vstúpila do rehole Milosrdných sestier svätého Vincenta de Paul – Satmárok. Prijala rehoľné meno sestra Basilia. Zomrela 26. decembra 1935 v kláštore rádu v Užhorode, ktorý v tom čase patril do Československej republiky.

Juraj a Anna Žigoví

V dome zostali bývať manželia Juraj a Anna. Manželia žili úprimne svoju vieru a zvlášť slávnostne oslavovali sviatok svätého Juraja, patróna farského kostola a celej starohaličskej farnosti. Túto lásku k svätému Jurajovi prejavovali zvlášť tým, že na jeho sviatok 24. apríla pozývali na slávnostný obed duchovného otca farnosti.
Súčasný farár a dekan starohaličskej farnosti, páter František Olach, spomína: „Keď som v roku 2001 prišiel ako mladý kaplán do Starej Haliče, bol som veľmi povzbudený úprimnou a čistou vierou manželov Juraja a Anny, ktorí v kruhu svojej rodiny vždy pekne a slávnostne slávili sviatok svätého Juraja, na ktorý  pozývali aj nás duchovných otcov farnosti. Boh odmenil ich vieru a lásku tým, že dnes ich dom môže slúžiť pre starých a chorých našej farnosti.“