O Dome svätého Juraja

V roku 2013 naša farnosť dostala darom dom s pozemkom v Starej Haliči od pani Elenky Čabovej (bývalej kostolníčky). Na sviatok svätého Juraja, patróna farnosti (24. apríla 2014),  sme v ňom po rekonštrukcii začali opatrovať starých a chorých. Jedná sa o tých, ktorí nemajú žiadnych blízkych príbuzných alebo ich deti kvôli veľkej vzdialenosti a zamestnaniu im nemôžu poskytnúť osobnú opateru. Tak začal v skromných podmienkach fungovať Dom svätého Juraja. Úmysel, vychádzajúci z kresťanskej lásky, je ten, aby starí a chorí veriaci z našej farnosti, mohli zostať v známom prostredí, posilňovaní každodenným svätým prijímaním a láskyplnou starostlivosťou našich veriacich zamestnancov a dobrovoľníkov. Čoskoro bol náš dom kapacitne plný, keďže sú v ňom len štyri miesta, a tak na jeseň 2015 vznikla myšlienka presťahovať sa do väčších priestorov. Dobrý Pán Boh to vo svojej láske zariadil tak, že už po krátkom čase sme mohli kúpiť krásne prerobený a opravený dom v centre Starej Haliče, len pár metrov od pôvodného Domu sv. Juraja. Tento dom má momentálne kapacitu šesť osôb. Navyše má dom veľký 26 árový pozemok, kde je možnosť pristavať novú časť, čím sa dosiahne celková kapacita zariadenia 25 ľudí s rôznym stupňom odkázanosti. Súčasťou tohto nového domu bude aj kaplnka, slúžiaca na modlitbu a slávenie svätých omší pre mobilných obyvateľov domu, zamestnancov a veriacich z farnosti. Taktiež tu plánujeme zriadiť vlastnú ambulanciu s lekárom. Park v areáli bude slúžiť na prechádzky a oddych pre obyvateľov, príbuzných a návštevy zariadenia.
Zo srdca ďakujeme všetkým dobrodincom, či už duchovným alebo materiálnym, za akúkoľvek podporu a pomoc!

Hlavná prevádzková budova Domu svätého Juraja
Hlavná prevádzková budova Domu svätého Juraja