Jedálny lístok

Od 1.1.2023 je cena za menu 5,10€.

Od 1.7. 2022 nebude kuchyňa Domu svätého Juraja ponúkať možnosť dovozu domov. Naďalej bude možné objednané menu vyzdvihnúť si priamo na mieste.