Finančná podpora

Finančne podporiť zariadenie pre seniorov je možné v hotovosti alebo na číslo účtu:

SK74 0900 0000 0051 4541 3044

(mesačný, štvrťročný, polročný alebo ročný príspevok, vo výške, akú si darca zvolí). Príspevok môže byť aj jednorázový, prispievať môže aj ten, kto nie je členom združenia.