2 % z daní

Ďakujeme všetkým, ktorí minulý rok podporili Združenie priateľov Domu svätého Juraja formou darovania 2 % z daní. Tých, ktorí by chceli podporiť Dom sv. Juraja aj tento rok, prosíme o vyplnenie a podpísanie tlačiva:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Vyhlásenie je potrebné doplniť potvrdením od zamestnávateľa: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Takto vyplnené Vyhlásenie môžete odovzdať priamo na Daňový úrad.

Tlačivá je potrebné odovzdať na Daňový úrad najneskôr do 30. 04. 2023.