Aktuality

5

máj 20

Zriadenie vývarovne v areáli Domu svätého Juraja – výzva na verejné obstarávanie

Dokumenty: Výzva na predloženie ponuky Príloha_1-Výkaz_výmer Príloha_3_Kriteria Príloha_4_Identifikačné údaje Príloha_5_Návrh_zmluvy
Read More

21

apr 20

Zriadenie vývarovne v areáli Domu svätého Juraja – výzva na verejné obstarávanie – ZRUŠENÁ

Dokumenty: Výzva na predloženie ponuky Príloha_1-Výkaz_výmer Príloha_3_Kriteria Príloha_4_Identifikačné údaje Príloha_5_Návrh_zmluvy
Read More

1

jan 20

DOM SVÄTÉHO JURAJA SA ZARADIL MEDZI SLOVENSKÚ ŠPIČKU ZARIADENÍ V OBLASTI PODPORY KONTINENCIE A INDIVIDUÁLNEHO PRÍSTUPU KU KLIENTOVI

Zariadenie pre seniorov Dom svätého Juraja, ako prvé na Slovensku dostalo a prevzalo certifikát TENA AMBASÁDOR, ktorého súčasťou je Program podpory...
Read More