Aktuality

1

feb 23

2 % z daní

Ďakujeme všetkým, ktorí minulý rok podporili Združenie priateľov Domu svätého Juraja formou darovania 2 % z daní. Tých, ktorí by chceli podporiť Dom...
Read More

12

jan 22

Pán Boh zaplať všetkým Vám

Veľké Pán Boh zaplať vyslovujeme „Bežeckej rodine“, ktorú oslovila naša starostlivosť o našich starých a chorých seniorov. Bežecká rodina je dobrovoľné zoskupenie...
Read More

16

mar 21

Ďakujeme!

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby
Read More

5

máj 20

Zriadenie vývarovne v areáli Domu svätého Juraja – výzva na verejné obstarávanie

Dokumenty: Výzva na predloženie ponuky Príloha_1-Výkaz_výmer Príloha_3_Kriteria Príloha_4_Identifikačné údaje Príloha_5_Návrh_zmluvy
Read More

21

apr 20

Zriadenie vývarovne v areáli Domu svätého Juraja – výzva na verejné obstarávanie – ZRUŠENÁ

Dokumenty: Výzva na predloženie ponuky Príloha_1-Výkaz_výmer Príloha_3_Kriteria Príloha_4_Identifikačné údaje Príloha_5_Návrh_zmluvy
Read More

1

jan 20

DOM SVÄTÉHO JURAJA SA ZARADIL MEDZI SLOVENSKÚ ŠPIČKU ZARIADENÍ V OBLASTI PODPORY KONTINENCIE A INDIVIDUÁLNEHO PRÍSTUPU KU KLIENTOVI

Zariadenie pre seniorov Dom svätého Juraja, ako prvé na Slovensku dostalo a prevzalo certifikát TENA AMBASÁDOR, ktorého súčasťou je Program podpory...
Read More